دوره های رده سنی نوجوانان (انگلیسی)

دوره هاي رده سني نوجوانان  ( انگليسي )

 

1-      این دوره خاص زبان آموزان در سنین 13 تا 17 سال می باشد.

2-      شرکت در آزمون تعیین سطح برای تمامی متقاضیان الزامی می باشد.

3-      کتاب درسی این دوره کتاب سری Solution می باشد که خاص نوجوانان در منطقه ی خاورمیانه نگارش شده است.

4-      دوره نوجوانان در شش مقطع و 28 سطح برگزار می شود.

5-      کلاسهای نوجوانان در دوره های پنج، سه، دو و یک روز در هفته برگزار میشود.

6-      مدرسین در طول ترم در صورت نیاز، با ارائه گزارش های مکتوب والدین را در جریان روند آموزشی زبان آموزان قرار می دهند. همچنین در جلسات آموزشی مدرس به تمامی زبان آموزان مشاوره ی آموزشی در خصوص وضعیت آموزشی و چگونگی رفع نقاط ضعف زبانی ایشان ارائه می دهد.

7-      موسسه در صورت غیبت زبان آموز، مراتب را به اطلاع  والدین می رساند.