نوشته ها

کانال تلگرام

https://telegram.me/kishjam ادامه

قوانين و مقررات

قوانين و مقررات سايت -برای عضویت در پایگاه اینترنتی موسسه آموزشي علوم و فنون كيش ، لازم است به جز خواندن دقیق موارد این بند و رعایت آن ها، تمامی قوانین و مقررات این صفحه نیز خوانده شود؛ در غیر این صورت مسئولیت پیامدهای احتمالی متوجه فرد عضو شده خواهد بود. - عضویت در پایگاه اینترنتی موسسه آموزشي ادامه

تغییر جدول سطوح آموزشی

اطلاعیه تغییر جدول سطوح آموزشی نوجوانان و بزرگسالان قابل توجه زبان آموزان محترم از تاریخ 94/09/01 سطوح آموزشی نوجوانان و بزرگسالان به چارت جدید تغییر می یابد که جهت مشاهده می توانید به دوره های رده سنی نوجوانان و بزرگسالان ( زبان انگلیسی ) سایت مراجعه نمایید . رده سنی نوجوانان رده سنی بزرگسالان ادامه