تغییر جدول سطوح آموزشی

اطلاعیه تغییر جدول سطوح آموزشی نوجوانان و بزرگسالان 

 

قابل توجه زبان آموزان محترم 

از تاریخ 94/09/01 سطوح آموزشی نوجوانان و بزرگسالان به چارت جدید تغییر می یابد که جهت مشاهده می توانید به دوره های رده سنی نوجوانان و بزرگسالان ( زبان انگلیسی ) سایت مراجعه نمایید . 

 

رده سنی نوجوانان 

رده سنی بزرگسالان